Lill-Tegens Kennel  
  Västgötaspets
   
 
 
MH / Menthal test
 
Kod Beskrivning Resultat Medel Beskrivning
1a Kontakt hälsning 4 3,6 Tar kontakt själv eller besvarar kontakt försök.
1b Kontakt samarb. 4 3,3 Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
1c Kontakt hantering 4 3,3 Accepterar, svarar med kontaktbeteende.
2a Lek 1 leklust 5 3,3 Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b Lek 1 gripande 5 3,0 Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c Lek 1 grip/dragk 3 2,5 Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.
3a2 Förföljande 4 2,2 Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
3b2 Gripande 5 1,7 (2:a ggn.) Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4 Aktivitet 5 3,1 Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a Avst.lek intresse 2 2,4 Kontroll, avbrott förekommer.
5b Avst.lek hot/aggr 1 1,2 Visar inga hotbeteenden.
5c Avst.lek nyfiken 2 1,9 Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
5d Avst.lek leklust 2 1,9 Leker inte men visar intresse.
5e Avst.lek samarb. 2 1,6 Blir aktiv men avbryter.
6a Överr. rädsla 3 2,8 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
6b Överr. hot/agg 1 1,9 Visar inga hotbeenden.
6c Överr. nyfikenhet 4 2,7 Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
6d Överr. kv. rädsla 1 1,6 Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.
6e Överr. kv. intr. 2 1,6 Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.
7a Ljud rädsla 3 2,4 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
7b Ljud nyfikenhet 3 3,4 Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
7c Ljud kv. rädsla 1 1,5 Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.
7d Ljud kv. intresse 2 1,5 Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.
8a Spöken hot/agg 1 2,5 Visar inga hotbeteenden.
8b Spöken kontroll 3 3,6 Kontrollerar och /eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva stäckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.
8c Spöken rädsla 2 3,0 Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.
8d Spöken yfikenhet 4 2,7 Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.
8e Spöken kontakt 4 3,2 Tar själv kontakt med figuranten.
9a Lek 2 leklust 4 3,2 Startar snabbt, leker aktivt
9b Lek 2 gripande 3 2,9 Griper tveksamt eller med framtänderna.
10 Skott 2 2,5 Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd.
Arrangör; Sölvesborgs Bk Provansvarig; Anders Brorsson Testledare: Felicia Ljunggren Beskrivare: Pernilla Persson
 
 
 
Egenskapsvärdena; alla hanar av rasen / Property values​​; compared with all the males in the breed!
 
 
Beskrivning KALLE´s Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 3,9 3,5 0,4
Aggressivitet 1,0 1,9 -0,9
Socialitet 4,0 3,4 0,6
Jaktintresse 4,3 1,8 2,5
Lekfullhet 4,0 3,0 1,0
 
< 2011 ^
Min kommentar:
Kalle tyckte detta var superkul!
Alla reaktioner blev som jag hade förväntat mig.
Fullt naturligt att för en kort sekund kolla efter vad som låter då det skjuts, men att ändå kampa vidare under leken. Vid passiviteten var han vänd mot ljudet.
Duktiga Kalle!
2011
 
 
 
  © Carina Lundahl